Pogoji poslovanja

Oben-Auf d.o.o. posluje po splošnih pogojih poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani družbe www.obenauf.si in so sestavni del ponudb, predračunov, potrditev prejetih naročil, pogodb, dobavnic in računov, izstavljenih kupcu. Kupec z naročilom blaga v te splošne pogoje poslovanja privoli.

 

Ne glede na določbe splošnih pogojev poslovanja, je kupec seznanjen, da lahko zaradi razmer, nastalih v posledici epidemije Covid-19, prihaja do daljših dobavnih rokov oziroma tudi do ne dobave blaga in do spremembe cene iz ponudbe, dane kupcu ob naročilu in v to privoli.

Splošni pogoji

Splošni prodajni pogoji

Izvleček iz splošnih pogojev poslovanja

Cene prevozov

 

Navodila za uporabo

Transport in manipulacija panelov 

Navodila za vzdrževanje panelov

OBEN-AUF d.o.o.
Šlandrova ulica 4c
1231 Ljubljana-Črnuče
T: 01/561 32 39
G: 031/891 321
E: ...

 

Povpraševanje