Prezračevana fasada

Prezračevana fasada primer

Prednosti

Prezračevana fasada velja v primerjavi z tradicionalnimi za nekoliko dražjo investicijo, ki pa prinaša tudi določene prednosti. V primerjavi z običajno fasado je precej trajnejša, pa tudi bolj kakovostna in učinkovita. Ni zanemarljivo, da na račun bistveno manjše potrebe po nenehnem vzdrževanju, omogoča dolgoročne prihranke in povzroča bistveno manj skrbi.

Montaža

Na steno se praviloma namestita kovinska podkonstrukcija (alternativa je tudi lesena podkonstrukcija), ter toplotna izolacija, ki je zaščitena pred vdori meteorne vode in prahom, po drugi strani pa preko prezračevalnih kanalov učinkovito odvaja vodno paro v zrak. Učinkovitost prezračevalnih kanalov je odvisna od pravilno zastavljenih odprtin (dovoda in odvoda zraka iz prezračevalnega kanala), pa tudi zaščite pred vdorom živali v prezračevalni sloj.