RHEINZINK kasetne fasade in RHEINZINK pločevina v roli

RHEINZINK - Veliki romb

Zaradi izrazito velike vidne oziroma vrhnje ploskve se ga uporablja pretežno na velikih fasadnih površinah. Vendar RHEINZINK — Veliki romb postaja vedno bolj priljubljen tudi kot alternativna strešna kritina. Poleg konstrukcijskih prednosti pride na velikih površinah optična prisotnost najbolj do izraza.

eco - zeleno

RHEINZINK - Utorni opaž

Posebna prednost opaža z utorom je možnost izbire osne razdalje med 200 - 333 mm in širino fuge od 0 - 30 mm. V povezavi s fl eksibilnostjo pri smeri polaganja (vertikalno in diagonalno) omogoča utorni opaž arhitektom izredno svobodo pri uresničevanju njihovih oblikovalskih zamisli. Najbolj različno oblikovane gradbene konstrukcije se lahko formalno optimirajo. Pri sanacijah ali naknadni izvedbi izolacije se lahko tako na primer v zelo kratkem času uresničijo trajne kakovostne rešitve.

rheinzink utorni opaz barve

Prezračevane fasade