Bauder PIR T naklonske toplotno izolacijske plošče

Bauder PIR T naklonske toplotno izolacijske plošče

Področje uporabe Izvedba naklona
Opis Toplotno izolacijske plošče brez pokrivnega sloja
Izvedba

Naklonske plošče

(+ ravne plošče)

Velikost plošč

1200 x 800 mm

Zgornja stran z naklonom

Standardne debeline

Do 400 mm

(večje dimenzije / posebni nakloni po naročilu)

Odziv na ogenj Razred E po ONORM EN 13501-1
Tlačna trdnost ≥ 120 kPa ( ≥ 0,12 N/mm2)
Toplotna prevodnost λ (W/mK)

0,027 (˂ 80 mm)

0,026 (80 mm- ˂ 120 mm)

0,025 (≥ 120mm)

PIR index ˃250