Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Oben-Auf d.o.o. posluje po splošnih pogojih poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani družbe www.obenauf.si in so sestavni del ponudb, predračunov, potrditev prejetih naročil, pogodb, dobavnic in računov, izstavljenih kupcu. Kupec z naročilom blaga v te splošne pogoje poslovanja privoli.

 

 

Splošni pogoji

 

Splošni prodajni pogoji 1.3.2022

Izvleček iz splošnih pogojev poslovanja

Cene storitev

Pogoji naročanja - Hasslacher lepljen les

 

 

Navodila za uporabo

 

Transport in manipulacija panelov 

Navodila za vzdrževanje panelov

Egger - navodila za obdelavo plošč DHF

Naturheld - navodila za obdelavo izdelka Flex

Naturheld - navodila za obdelavo izolacijskih plošč, Therm 110 in 140

Naturheld - navodila za obdelavo, notranja izolacija, Innen 140 in 220

Naturheld - navodila za obdelavo plošč za sekundarno kritino