Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Oben-Auf d.o.o. posluje po splošnih pogojih poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani družbe www.obenauf.si in so sestavni del ponudb, predračunov, potrditev prejetih naročil, pogodb, dobavnic in računov, izstavljenih kupcu. Kupec z naročilom blaga v te splošne pogoje poslovanja privoli.

Ne glede na določbe splošnih pogojev poslovanja, je kupec seznanjen, da lahko zaradi razmer, nastalih v posledici epidemije Covid-19, prihaja do daljših dobavnih rokov oziroma tudi do ne dobave blaga in do spremembe cene iz ponudbe, dane kupcu ob naročilu in v to privoli.

 

 

Splošni pogoji

 

Splošni prodajni pogoji 1.3.2022

Izvleček iz splošnih pogojev poslovanja

Cene storitev

 

 

Navodila za uporabo

 

Transport in manipulacija panelov 

Navodila za vzdrževanje panelov