Ekskurzija v Bolzano in GUTEX v Celju

Ekskurzija v Bolzano in GUTEX v Celju

Ekskurzija v Bolzano

 

Enaintridesetega januarja in prvega februarja je ekipa Obenauf v italijanskem mestu Bolzano organizirala dvodnevni seminar na temo les in lesna gradnja.

 

Štirideset udeležencev je prvi dan obiskalo podjetje RIWEGA. Naš partner je poleg ogleda in predstavitve podjetja izvedel tudi seminar. Poučno predavanje je bilo izvedeno na temo tesnilne in pritrdilne tehnike na področju lesne gradnje.

 

Drugi dan smo obiskali podjetje HASSLACHER, kjer smo izvedli seminar na temo lepljenega lesa in križno lepljenih plošč. Ob tej priložnosti smo si  tudi ogledali proizvodnjo lepljencev BSH & KVH.

 

Za udeležbo se iskreno zahvaljujemo vsem udeležencem in partnerjem.

 

GUTEX v Celju

 

Sedmega februarja smo v partnerstvu s podjetjem RIWEGA in proizvajalcem GUTEX izvedli seminar.

 

Na celjskem sejmišču smo udeleženci bili seznanjeni z novostmi na področju gradnje z lesom in lesno izolativnimi ploščami. Med njimi je bil tudi revolucionarni produkt PYRORESIST, ki je težko gorljiva in samougasljiva lesena fasadna plošča.

 

Več informacij o njej lahko najdete na naslednji povezavi: https://www.pyroresist.de/

 

Za udeležbo se iskreno zahvaljujemo vsem udeležencem in partnerjem.

 

 

Nazaj na seznam novic