Slemenjak Anhovo V5

Eternit

Klasični slemenjak, ki je najpogosteje uporabljen.

Primeren za strehe v naklonu od 20° do 30°.

Poraba: 1,15 kos/tm.