Bauder PIR KOMPAKT

Bauder PIR KOMPAKT

Področje uporabe Toplotno izolacijske plošče z / brez naklona za lepljen sistem
Opis Toplotno izolacijske plošče brez pokrivnega sloja
Izvedba

Naklonske plošče

(+ ravne plošče)

Velikost plošč

600 x 600 mm

Zgornja stran z naklonom

Standardne debeline

Do 400 mm

(večje dimenzije / posebni nakloni po naročilu)

Odziv na ogenj Razred E po ONORM EN 13501-1
Tlačna trdnost > 150 kPa (> 0,15 N/mm2)
Toplotna prevodnost λ (W/mK)

0,027 (˂ 80 mm)

0,026 (80 mm- ˂ 120 mm)

0,025 (≥ 120mm)

PIR index ˃250